Firma VOKD Svařované sítě, a.s.

Společnost VOKD Svařované sítě , a.s je výrobcem kvalitních svařovaných sítí určených pro široké využití ve stavebnictví a architektuře. Patří mezi pravidelné dodavatele renomovaných stavebních firem, výrobce betonových prvků a prodejců v České republice i v zahraničí. VOKD Svařované sítě, a.s. svou schopností řešit náročná přání zákazníků vstupuje na dynamické segmenty trhu.

   
Výrobní hala Výrobní stroj EVG

Mimo vlastní výrobu je VOKD Svařované sítě, a.s. také prodejcem hutního materiálu.

Svařované sítě pro Vás vyrábějí lidé, kteří mají dlouholeté odborné zkušenosti s výrobou svařovaných sítí a nalézají vhodná řešení pro Vaše požadavky s důrazem na vysokou kvalitu výroby.

VOKD Svařované sítě, a.s. byla transformována do akciové společnosti z Divize výrobny svařovaných sítí akciové společnosti VOKD v červenci 2007 a jako taková na jedné straně navazuje na tradici výroby svařovaných sítí a na straně druhé s novým managementem a vývojovým týmem zahájila řízení vývoje nových výrobků pro splnění přání našich zákazníků.

Od března 2008 již společnost VOKD Svařované sítě, a.s. nepatří do skupiny Geofin Group, ani do vlastnictví VOKD, a.s.

Od března 2008 je společnost VOKD Svařované sítě, a.s. samostatnou progresivní firmou orientovanou na potřeby zákazníka.

 
Výrobní stroj EVG

Naši zákazníci

Stavebníci, developeři, zhotovitelé staveb, výrobci betonových prvků, prodejci stavebnin, drobní odběratelé.

Certifikace

VOKD Svařované sítě, a.s. je držitelem těchto certifikátů:

  • Certifikát výrobku ČSN 42 0139:2007, vydaný TAZUS Praha, s.p.
  • Certifikát pro DIN 488 německé zkušebny LGA Norimberg pro EU