Produkty

INDUSTRY - Montážní návod

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instalace v přímém směru

Sloupky 60x60x1,5 mm příslušné délky ukotvěte do děr betonem s roztečí 253 cm (od středu do středu sloupků)

Varianta s plastovými spojkami
 1. nejprve připravíte díry pro usazení sloupků v místě oplocení při dodržení zmiňované rozteče, hloubka děr musí sahat do hloubky nezamrzající země.
 2. ukotvěte dočasné sloupky pro natažení vytyčovacího drátu před počátkem a za koncem oplocení
 3. natáhněte vytyčovací drát nebo provázek na tyto sloupky, nebo jeden nahoře a druhý dole, v případě rovného terénu nejlépe ve výškách závitových vložek sloupků
 4. pomocí šablony zafixujte první dva sloupky do připravených děr (sloupky musí být zarovnány směrově, výškově i ve svislém směru)
 5. takto zafixované sloupky ukotvěte v děrách pomocí polosuchého betonu do horizontální roviny a nechejte zatuhnout 24 hodin
 6. konstrukce šablony (obrázky 03 a 04)
 7. vždy dva sousední panely zafixujte správným počtem plastových příchytek (obrázek 05, bod 1) (podle výšky panelů - viz tabulka)

Varianta s hákovými šrouby a nekonečnými spojkami
Využitím systému s hákovými šrouby a nekonečnými spojkami nejste při montáži limitováni přesnými roztečemi sloupků. Vytvořením libovolného pásu s plotových panelů jste při úchytu sítě na sloupek závislí pouze na podelném drátu plotového panelu.
Montáž nekonečné spojky se provádí pomocí kleští k tomu určených.

Výška panelů Počet příchytek

U průběžných a koncových sloupků (u rohových sloupků je počet příchytek na sloupek vyšší)

1 550 mm

3

1 750 mm

4

2 050 mm

4

 1. pokud má panel prolisy, umístěte příchytku pod horní a střední prolis  a nad spodní prolis
 2. dotáhněte nerezové šrouby s půlkulatou hlavou a vnitřním šestihranem (obrázek 05, bod 2)
 3. do vybrání příchytek vložte krytky hlav šroubů (obrázek 05, bod 3)
 4. Varianta s hákovými šrouby a nekonečnými spojkami (pro panely bez prolisi I s prolisy)

  Využitím systému s hákovými šrouby a nekonečnými spojkami nejste při montáži limitováni přesnými roztečemi sloupků. Vytvořením libovolného pásu s plotových panelů jste při úchytu sítě na sloupek závislí pouze na podelném drátu plotového panelu. Viz obrázek.
  Montáž nekonečné spojky se provádí pomocí kleští k tomu určených.

 5. pokračujte stejně s dalšími panely, až do ukončení dané části oplocení

Instalace v rozích (úhlech)

Pravé a tupé úhly

 1. Tupé a pravé úhly řešit i nařezáním jednoho vodorovného drátu a ohnutím celého panelu. V tomto případě se sloupek na sousední straně zabetonuje spolu se zafixovaným rohovým ohnutým panelem.

Ostré úhly

 1. Instalujte dva mezisloupky asi 50 cm od rohu
 2. Spojte rohové panely pomocí rohových svorek co dvě oka
 3. Nebo  použijte rohovou nerez svorku (obrázek 08)

Instalace ve svahu

Sklony < 15°

 1. pokud již nelze sklon terénu vyrovnat zvedáním či snižováním sloupků, je třeba následující panel zafixovat na sloupku níže
 2. pokud je třeba (při vyšším schodu) použijte v místě "schodu" delší sloupek

Sklony > 15°

 1. pokud je sklon terénu velký a mezi panelem a terénem by dole vznikala velká mezera je možno panel zkrátit
 2. obvykle je třeba použít v místě "schodu" delší sloupek

Speciální instalace (aplikace)

Trny

 1. Panely mají na jedné straně trny o délce 25 mm, které přesahují nejvýše položený vodorovný drát.
 2. Obvyklá instalace je instalace s trny nahoru, což ztěžuje překonání oplocení. Existuje však možnost montovat panely trny dolů, přičemž horní hrana panelů zůstává "hladká".


Montáž oplocení s podhrabovými deskami

 1. při použití podhrabových desek použij plastový nebo betonový držák podhrabových desek
 2. systém instalace je stejný pouze je třeba použít sloupky delší o výšku podhrabových desek
 3. držáky podhrabových desek navlékni po fixaci sloupků do betonu horem na sloupek
 4. vlož podhrabové desky a teprve pak fixuj na sloupky panely

Použití speciálních bezpečnostních šroubů příchytek

 1. K dispozici jsou i speciální bezpečnostmí šrouby (proti demontáži plotu) se "samoodlamovací" hlavou zajišťující nerozebíratelné spojení panelů a sloupků tzv. Hákový šroub
 2. Při dotahování těchto pozinkovaných šroubů se speciálně tvarovanou hlavou dochází při dosažení určitého momentu k odtržení šestihranu hlavy,takže šroub již nelze normálními prostředky uvolnit

Montáž panelů nad sebe

 1. panely se mohou montovat nad sebou
 2. při montáži je spodní panel obrácen trny dolů
 3. panely mohou být vzájemně spojeny k sobě
 4. použijte sloupky dostatečného průřezu